Organspillet

Organspillet

Organspillet er et digital ‘spil’, der ved hjælp af faktuelle spørgsmål og dilemmaer udvider brugernes viden og horisont om organdonation, samt hjælper dem med at italesætte og debattere et tabubelagt emnet.

Spillet spilles af to til seks deltagere, der i fællesskab skal blive enige om et svar, hvorfor der ikke er tale om nogen form for konkurrence spillerne imellem, men en fælles dialog.

Designet til debat

Spillet er lavet til en tablet og i et design der er spejlvendt på midten. Det gør det muligt for alle deltager, at se og læse det der vises på skærmen, samt se hinanden i øjnene mens de ‘spiller.’

Det var vigtigt, at designet lagde op til debat, både visuelt og indholdsmæssigt. Spillet kræver derfor at deltagerne bliver enige om et svar. Hvorvidt svaret er rigtigt eller forkert er ikke væsentligt, det væsentlige er at deltagerne tilegner sig ny viden om emnet.

Design af Designprocessen

Organspillet er designet i faget ‘Avancerede designprocesser’, der sætter fokus på det, at designe en designproces. Denne designproces tog udgangspunkt i Löwgren og Stoltermans (2007) fem faser: inquiry, exploration, composition, assesment, og coordination og under udviklingen er designmetoden participatori design blevet anvendt.

Participatory design

Organspillet er udviklet som et participatory designprojekt, med en gymnasieklasse fra HTX Sukkertoppen. Brugerinddragelse giver mulighed, for at forstå den situation man designer til, hvordan brugerne agere, og hvilken rolle et design kan have i den givne kontekst.